Westlandpeppers ambitie om fossiel energie verbruik fors te verminderen
Bij Westlandpeppers streven we er naar om ons fossiele energie verbruik fors te verminderen. Lees hier onze blog over onze zonnepanelen en het aardwarmteproject waar wij bij zijn aangesloten.

Deel:

Zonnepanelen Westlandpeppers
Westlandpeppers ambitie om fossiel energie verbruik fors te verminderen
Bij Westlandpeppers streven we er naar om ons fossiele energie verbruik fors te verminderen. Lees hier onze blog over onze zonnepanelen en het aardwarmteproject waar wij bij zijn aangesloten.

Deel:

Zonnepanelen Westlandpeppers

Zonnepanelen

Zonne-energie is een duurzame manier om energie op te wekken. Het raakt nooit op en er wordt geen CO² uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Daarom hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zonnepanelen. Het dak van de verpakkingshal en schuur in De Lier is geschikt gemaakt voor de zonnepanelen en zijn er in verschillende fases in totaal 1551 zonnepanelen geïnstalleerd. Ook bij onze tweede locatie in ‘s-Gravenzande is het dak geschikt gemaakt en zijn ook daar 394 zonnepanelen geplaatst. De 1945 zonnepanelen wekken gemiddeld 555.000 KWh aan energie op in één jaar, wat gelijk staat aan het verbruik van 200 huishoudens per jaar en ongeveer 70% van ons jaarlijks verbruik. En zijn wij met ons lidmaatschap bij warmtecoöperatie Maasdijk aangesloten bij Aardwarmte Maasdijk.

Samenwerking Warmtecoöperatie Maasdijk

Ook zijn wij met ons lidmaatschap bij warmtecoöperatie Maasdijk aangesloten bij Aardwarmte Maasdijk. Warmtecoöperatie Maasdijk is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Gezamenlijk wordt er gezocht naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Het is een samenwerking van ruim 80 glastuinbouwbedrijven met ongeveer 400 hectare areaal in Maasdijk, s-Gravenzande en de Lier.

Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren, waaronder ook voor onze kassen in de Lier en de Maasdijk. Het project loopt al een aantal jaar, en afgelopen week gaf Pieter Varekamp, wethouder energietransitie van de gemeente Westland, het startsein voor het dit project. Voor meer informatie over de planning en de werkzaamheden de komende tijd, bekijk het filmpje op de volgende link: https://www.aardwarmtemaasdijk.nl/nieuws/meer-over-de-planning-en-werkzaamheden

Aardwarmte

Bij het winnen van aardwarmte zijn twee putten nodig, een zogeheten doublet. Bij de ene put wordt warm water omhoog gepompt, de warmte uit dit water dragen we via warmtewisselaars over op een lokaal warmtenet. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. Door het lokale warmtenet wordt de warmte vervolgens naar kassen en gebouwen verspreid.

Op de video en foto’s hieronder is te zien dat ze afgelopen week zijn begonnen met het aanleggen van de 380 meter lange warmteleidingen. Deze leidingen zijn nodig om alle warmtebronnen van het Warmtesysteem Westland met elkaar te verbinden. Warmtesysteem Westland is een lokaal warmtenet waarmee verschillende warmteclusters, zoals aardwarmte Maasdijk, kunnen worden gekoppeld zodat warmte onderling uitgewisseld kan worden. En uiteindelijk zullen onze kassen ook aangesloten worden op dit warmtesysteem.

Ook leuk om te lezen

Ermanno blog Westlandpeppers

Where is Ermanno?

Ermanno has been working at the Westlandpeppers webshop for the past year, when he studied in Delft. When we heard of his adventurous plan to discover South America by bike, we wanted to share his story about this extraordinary continent. Via this blog you can follow his journey and adventures!

Lees verder »